Buletin hidrogeologic – pentru apele subterane freatice – Iunie 2020