Buletin hidrogeologic – pentru apele subterane freatice – Iulie 2021