Buletin hidrogeologic – pentru apele subterane freatice – Ianuarie 2022