Buletin hidrogeologic – pentru apele subterane freatice – Decembrie 2019

CARACTERIZAREA  LUNII  NOIEMBRIE

Câmpia Română, Piemontul Getic şi Subcarpaţii Getici

În luna noiembrie, prin comparaţie cu luna octombrie, nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice din Câmpia Română au scăzut în 59% din totalul forajelor aflate în observaţie şi au crescut în 20% dintre acestea. Scăderile nivelurilor piezometrice, cu până la 70 cm, s-au înregistrat ȋn Piemontul Getic, ȋn luncile râurilor Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa, Buzău şi ȋn câmpiile Băileşti, Burdea, Ilfov, Moviliţa, Titu, Urziceni, Roşiori, Siret. Creşterile, cu până la aproximativ 30 cm s-au produs pe alocuri ȋn depresiunile Cărbuneşti şi Târgu Jiu, ȋn Piemontul Bălăciţei şi Dealurile Cernei, pe alocuri, ȋn câmpiile Băileşti, Leu-Rotunda, Ploieşti, Viziru, Gherghiţa şi ȋn luncile râurilor Jiu-Jieţ, Buzău, Călmăţui şi Bârlad. În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 64% dintre foraje, la valori mai mici cu până la 330 cm (Buliga, Balta Borcia).

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna noiembrie au înregistrat scăderi de până la aproximativ 30 cm în aproximativ 69% din totalul forajelor aflate în observaţie. Acestea s-au ȋnregistrat ȋn depresiunile Baia Mare, Zalău, Vad-Oradea, Copalnic, Făget, Caraş, Caransebeş, Vărădia, ȋn Câmpiile Joase ale Someşului şi Crişurilor, precum şi ȋn câmpiile Ier, Banloc, Nădlac, Arad, Vinga, Timişoara, Timişana. În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 82% dintre foraje, la valori mai mici cu până la 200 cm (Oradea, Câmpia Joasă a Crişurilor).

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au scăzut în luna noiembrie cu până la 50 cm în cazul a 57% din totalul punctelor de monitorizare. Ȋn aproximativ 12% din numărul forajelor situate în Depresiunea Câmpia Turzii şi ȋn Culmea Făgetului şi, pe alocuri, ȋn Culoarele râurilor Someşul Mare şi Mic şi Aiud, variaţiile au fost crescătoare. În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 83% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 170 cm (Agnita, Podişul Rotbav).

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au scăzut în luna noiembrie cu până la 100 cm în cazul a 65% dintre forajele situate în culoarele râurilor Bistriţa, Moldova, Siret şi Prut, ȋn zona colinelor Gloduri, Ibănesei, Miletin şi ȋn dealurile Chicerii şi Pleşu, precum şi ȋn depresiunile Rădăuţi, Dorohoi, Caşin, Tazlău, Hârlău şi Huşi. Creşteri de nivel de până la 10 cm s-au produs ȋn aproximativ 8% din numărul forajelor de monitorizare din Depresiunea Huşi, Colinele Chinejei şi Culoarul Roman-Adjud. În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 85% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 280 cm (Berchişeşti, Culoarul Moldovei).

Podişul Dobrogei

Ȋn luna noiembrie, nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au ȋnregistrat creşteri ȋn aproximativ 56% din totalul punctelor de monitorizare, ȋn zonele Murighiol şi Măcin, precum şi ȋn podişurile Gârliciu şi Casimcea. Ȋn celelalte foraje de monitorizare au fost ȋnregistrate scăderi cu până la 10 cm. În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 78% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 440 cm (Cuza Vodă, Podişul Cernavodă).

Prognoza  pentru  luna  DECEMBRIE

Câmpia Română, Piemontul şi Subcarpaţii Getici

În luna decembrie, nivelurile piezometrice ale acviferelor extinse ȋn bazinele hidrografice din Câmpia Română vor avea o tendinţă generală de staţionaritate ȋn aproximativ 52% din totalul forajelor analizate. Creşterile, ȋn aproximativ 43% din forajele analizate, se pot produce ȋn depresiunile subcarpatice şi ȋn zona piemontană, ȋn luncile şi culoarele râurilor Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Călmăţui şi Bârlad, precum şi ȋn câmpiile Olteniei,  Ilfov, Otopeni, Râmnic, Siret.

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna decembrie se vor caracteriza printr-o tendinţă generală de staţionaritate ȋn aproximativ 57% din totalul forajelor de observaţie. Creşteri ale nivelurilor sunt posibile pe alocuri ȋn depresiunile din Dealurile şi Carpaţii Banatului, ȋn Câmpia Joasă a Crişurilor şi ȋn câmpiile Arad, Timişoara, Vinga, ȋn aproximativ 34% din numărul forajelor de monitorizare.

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor freatice în luna decembrie se vor caracteriza printr-o tendinţă generală de staţionaritate ȋn 74% din situaţiile monitorizate. Ȋn aproximativ 17% din punctele de monitorizare, ȋn acviferele dezvoltate ȋn Culmea Făget, ȋn depresiunile Câmpia Turzii, Jibou, Făgăraş, precum şi ȋn culoarele râurilor Someşul Mare şi Mic, Someş şi Deva, pe alocuri se pot produce creşteri ale nivelurilor piezometrice.

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

În luna decembrie, nivelurile piezometrice vor manifesta o tendinţă de staţionaritate ȋn aproximativ 78% din numărul punctelor de monitorizare. Scăderi ale nivelurilor sunt posibile ȋn aproximativ 15% dintre forajele de observaţie ȋn Culoarul Moldovei, ȋn Colinele Gloduri şi Miletin, precum şi ȋn depresiunile Tazlău şi Caşin.

Podişul Dobrogei

Ȋn Podişul Dobrogei şi ȋn zona deltaică, se apreciază că în luna decembrie nivelurile apelor subterane de mică adâncime nu vor avea variaţii semnificative ȋn aproximativ 78% din numărul forajelor de monitorizare. Creşteri ale nivelurilor, estimate ȋn aproximativ 22% din situaţiile analizate, se pot produce ȋn zona Dobrogea de Nord.