Buletin hidrogeologic – pentru apele subterane freatice – August 2020