Buletin hidrogeologic – pentru apele subterane freatice – Aprilie 2020