Specialiștii I.N.H.G.A. participă la conferința științifică internațională „Delta și Zonele umede” / The N.I.H.W.M specialists participate to the international scientific conference „Delta and Wetlands”

Specialiștii I.N.H.G.A. participă la conferința științifică internațională „Delta și Zonele umede”

 

Specialiștii noștri participă la a 31-a ediție a conferinței științifice internaționale „Delta și Zonele umede”, organizată de Institutul Național pentru Cercetare și Dezvoltare „Delta Dunării” în perioada 13-17 mai.

Scopul conferinței este de a facilita schimbul de experiență și cunoștințe între cercetători, companii private și instituții guvernamentale, fiind prezentate rezultatele cercetărilor legate de bazinul Dunării, Delta Dunării și Marea Neagră.

De asemenea, un aspect important este rezervat proiectelor internaționale de cercetare și inovare, finanțate în cadrul Misiunii europene „Restore our Oceans and Waters”.

Astfel, cercetătorii noștri, participanți la simpozion, prezintă rezultatele obținute în proiectul Danube Region Water Lighthouse Action (DALIA), legate de transportul aluviunilor în suspensie și îmbunătățirea monitorizării pe brațul Sulina.

Soluțiile propuse sunt expuse în cadrul sesiunii de postere a conferinței.

––––––––––––-

DALIA este un proiect care se concentrează pe bazinul fluviului Dunărea, fiind un proiect inovator, care sprijină noua misiune a Uniunii Europene pentru restaurarea oceanelor și apelor până în anul 2030.

 

The N.I.H.W.M specialists participate to the international scientific conference „Delta and Wetlands”

 

Our specialists are participating in the 31st edition of the international scientific conference „Delta and Wetlands”, organized by the National Institute for Research and Development „Danube Delta”, between May 13-17.

The purpose of the conference is to facilitate the exchange of experience and knowledge between researchers, private companies and government institutions, presenting the research results related to the Danube basin, the Danube Delta and the Black Sea.

Also, an important aspect is reserved for international research and innovation projects, financed under the European Mission „Restore our Oceans and Waters”.

Thus, our researchers, participants in the symposium, present the results obtained in the Danube Region Water Lighthouse Action (DALIA) project, related to the transport of suspended alluvium and the improvement of monitoring on the Sulina Branch.

The proposed solutions are presented in the poster session of the conference.

–––––––––––

DALIA is a project that focuses on the Danube River Basin, being an innovative project that supports the new mission of the European Union for the restoration of oceans and waters until the year 2030.

 

 

Share this post