Campania WaterWiseEU – “Să privim apa altfel” / WaterWiseEU – “See Water Differently”

Campania WaterWiseEU – “Să privim apa altfel”

 

Apa nu este o resursă infinită, însă, în complexitatea ei, reprezintă un întreg univers al culorilor, provocărilor și conexiunilor dintre oameni.

Astfel, vă propunem o schimbare a perspectivei asupra acestui subiect prin Campania WaterWiseEU, lansată de către Comsia Europeană, în cadrul căreia Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor este partener, împreună cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Națională „Apele Române”.

Criza apei este reală și are consecințe devastatoare asupra mediului și a societății noastre, iar schimbările climatice sau poluarea sunt doar câteva din problemele cu care ne confruntăm.

Prin urmare, este imperativ să adoptăm un comportament responsabil pentru a ne asigura că generațiile viitoare vor avea acces la această resursă neprețuită.

WaterWiseEU – “See Water Differently”

 

Water is not an infinite resource, but, in its complexity, represents a whole universe of colors, challenges and connections between people.

Thus, we propose a change of perspective on this subject through the WaterWiseEU Campaign, launched by the European Commission, in which the National Institute of Hydrology and Water Management is partner, together with the Ministry of the Environment, Waters and Forests and the National Administration „Romanian Waters”.

The water crisis is real, with devastating consequences on the environment and our society, while climate change and pollution are just some of the problems we are currently facing.

Therefore, it is imperative we adopt a responsible behavior to ensure that future generations will have access to this invaluable resource.

 

 

Share this post