Campania WaterWiseEU – Apa nu este o resursă infinită

Apa nu este un bun comercial oarecare, ci este esențială pentru supraviețuirea și dezvoltarea societății, reprezentând o resursă strategică pentru siguranța și securitatea națională.
În România, regimul hidrologic al apelor de suprafață și subterane generează numeroase provocări pentru managementul acestora, de aceea este necesară cunoașterea și monitorizarea detaliată a resursei.
Acest lucru se realizează pe baza unor metodologii și aplicații rezultate în urma activităților de cercetare-dezvoltare, care se desfășoară și în cadrul instituției noastre.
Deși în ultimii ani resursele de apă se situează sub media multianuală, s-au produs, totuși, viituri și inundații chiar și în anii caracterizați ca fiind secetoși, ceea ce evidențiază o anumită intensificare a fenomenelor extreme.
Spre exemplu, s-au remarcat discrepanțe foarte mari între anii secetoși (1990, 2012, 2017, 2020) și cei foarte ploioși (2005, 2010, 2018), iar în anii secetoși, unele bazine hidrografice ale României pot ajunge mai frecvent la 25-50% din resursă normală. Acestea sunt în special Dobrogea, Prut, Argeș și Vedea.
Totodată, la nivel european, este de așteptat o creștere a vulnerabilității ca efect al schimbărilor climatice, însă, trebuie să ținem cont de faptul că proiecțiile climatice au încă un grad ridicat de incertitudine.
––––––––––––––
WaterWiseEU este o campanie lansată de către Comisia Europeană, în cadrul căreia Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor este partener împreună cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Națională „Apele Române”.

Share this post