Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în data de 28.07.2023 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 27.07.2023 ora 07.00 – 28.07.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele au fost în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinul Buzăului şi pe râurile din Dobrogea şi doar prin propagare pe cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Someş, Crasna, Barcău, Târnave, Mureş, Timiş, Suceava, Moldova şi Bistrița.
Pe celelalte râuri, debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomița, Prut, Bârlad, cursul Siretului şi cursurile mijlocii şi inferioare ale Trotuşului, Putnei şi Rm Sărat, unde au fost relativ staționare.
Creșteri izolate de niveluri și debite s-au înregistrat şi pe unele râuri din bazinele Dâmboviței, Ialomiței şi Trotuşului, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90 %, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mic, în bazinele superioare ale Turului, Barcăului, Timişului, pe cursurile superioare ale Sucevei şi Bistriței și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crasna, Crișul Negru, Vedea, Tazlău, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi ai Oltului superior, ai Bistriței și pe râurile din Dobrogea.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Telița la stația hidrometrică Poşta Frecăței (100+31)-jud. TL.
A fost în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 99 din 27.07.2023.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 27.07 – 28.07.2023 a fost în crestere, având valoarea de 3400 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).
În aval de Porțile de Fier, debitele au fost în creștere la Gruia, în scădere pe sectorul Calafat – Vadu Oii și relativ staționare pe sectorul Brăila – Tulcea.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 28.07.2023 ora 07.00 – 29.07.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Mureşului şi cursurile inferioare ale Someşului, Timişului, Bistriței şi Buzăului, unde vor fi în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomița, Prut, Bârlad şi pe cursul Siretului, debitele vor fi relativ staționare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (3500 m3/s).
În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Bechet și în scădere pe sectorul Corabia – Tulcea.