Situatia hidrologica pe rauri si Dunare in data de 27.04.2023 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 26.04.2023 ora 07.00 – 27.04.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând bazinele superioare ale râurilor: Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, unde au fost în scădere și râurile din bazinele hidrografice Olt, Vedea, Argeș, Bârlad, Prut, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Jiului și Ialomiței și afluenții acestora, unde au fost staționare.
Se situează peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+1)-jud.SM (sector de râu îndiguit), Bârzava – Gătaia (375+10)-jud.TM (sector de râu îndiguit), Partoș (200+111)-jud.TM, Moravița – Moravița (350+18)-jud.TM.
În interval s-a situat peste COTA DE PERICOL râul Bârzava la stația hidrometrică Gătaia (450+25) – sector de râu îndiguit, jud.TM și peste COTA DE ATENȚIE râul Târnava Mică la stația hidrometrică Bălăușeri (180+10)-jud.MS.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80%, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, cursul Sitnei, cursul mijlociu și inferior al Crasnei, cursurile superioare și mijlocii ale Bistriţei, Bahluiului, cursul superior al Moldovei și cursul inferior al Sucevei.
Este in vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICă nr. 44 din 26.04.2023.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 26 – 27.04.2023 a fost În scădere, având valoarea de 7800 m3/s, sub media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele au fost în creștere.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 27.04.2023 ora 07.00 – 28.04.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Turului, Lăpușului, Someșului, Mureșului, Târnavelor, Oltului, Buzăului, Putnei, Rm.Sărat, Trotușului, Bistriței, Moldovei, Sucevei, bazinele superioare și mijlocii ale Crasnei, Barcăului, Someșului Mic, Crișurilor, Arieșului, Timișului, Bârzavei, unde vor fi în scădere și râurile din bazinele hidrografice Vedea, Argeș, Bârlad, Prut, cele din Dobrogea, bazinele superioare și mijlocii ale Jiului, Ialomiței și bazinul mijlociu și inferior al Oltului, unde vor fi staționare.
Sunt posibile creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor slabe prevăzute pe unele râuri din sudul țării și din zona montană.
Nivelurile se vor menține, în scădere, peste COTA DE INUNDAȚIE pe cursul inferior al Bârzavei și peste COTA DE ATENȚIE pe cursul inferior al Moraviței, iar ca urmare a propagării viiturii formate anterior peste COTA DE ATENȚIE pe cursul inferior al Târnavei Mici.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 44 din 26.04.2023 până la ora 24:00.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi in scădere (7700 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi relativ staționare pe sectorul Gruia – Calafat și în creștere pe sectorul Bechet – Tulcea.