Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în data de 26.07.2023 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 25.07.2023 ora 07.00 – 26.07.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice ale Oltului, Vedei, Argeşului, Ialomiței, Bârladului, Prutului şi cele din Doborgea unde au fost relativ staţionare, iar pe cele din bazinele Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Someşul Mare, Someşul Mic, Arieş, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crişurilor, Begăi şi Tmişului au fost în creştere datorită precipitațiilor în curs şi celor prognozate.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri au avut loc pe unele râuri din nordul ţării, ca urmare a precipitațiilor sub formă de aversă căzute în interval.
În interval au fost emise cinci ATENȚIONăRI HIDROLOGICE de fenomene imediate.
Este în vigoare Atenţionarea Hidrologică nr.97 din 25.07.2023, începând cu ora 18:00.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 25.07 – 26.07.2023 a fost în crestere, având valoarea de 3200 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).
În aval de Porțile de Fier, debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Călărași și Brăila – Tulcea și relativ staționare pe sectorul Cernavodă – Vadu Oii.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 26.07.2023 ora 07.00 – 27.07.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, Timiş unde vor fi în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării și râurile din bazinele hidrografice: Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad, Prut și pe râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri pe unele râuri din vestul, centrul și nordul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Se menține Atenţionarea Hidrologică nr.97 din 25.07.2023, până la ora 12:00.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (3300 m3/s).
În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Calafat și în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.