Situatia hidrologica pe rauri si Dunare in data de 25.04.2023 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 24.04.2023 ora 07.00 – 25.04.2023 ora 07.00

a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele Bârzava, Caraş, Nera, Cerna şi bazinele superioare ale Crişului Negru, Crişului Alb, Begăi şi Timişului unde au fost în creştere datorită preciptațiilor sub formă de aversă căzute în interval şi propagării, precum şi râurile din bazinele Vişeu, Iza, bazinele inferioare ale Ialomiței și Argeşului şi cele din Dobrogea unde au fost relativ staționare.
Creşteri izolate de niveluri şi debite, s-au înregistrat pe unele râuri mici din zonele montane din centrul şi sudul țării datorită precipitațiilor, sub formă de aversă, slabe cantitativ, căzute în interval şi propagării.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80%, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Bârzava, pe cursul mijociu şi inferior al Sucevei, cursul superior al Moldovei, cursurile superioare şi mijlocii ale Bistriţei și Bahluiului şi pe Sitna.
Este in vigoare ATENȚINAREA HIDROLOGICă nr. 42 din 24.04.2023 pâna la ora 12:00

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 24 – 25.04.2023 a fost În scădere, având valoarea de 8400 m3/s, peste media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat şi în creştere pe sectorul Bechet – Tulcea.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul25.04.2023 ora 07.00 – 26.04.2023 ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere datorită averselor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele Bârlad, Prut şi cele din Dobrogea unde vor relativ staționare.
Sunt posibile scurgeri pe versanți, torenți și pâraie, formarea de viituri rapide cu posibile efecte de inundații locale și creşteri importante de debite și niveluri pe unele râuri mici din zonele de deal și munte, datorită averselor torențiale, mai insemnate cantitativ prognozate și propagării.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi in scădere (8300 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Corabia şi în creştere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea.