Situatia hidrologica pe rauri si Dunare in data de 25.02.2023 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 24.02.2023 ora 07.00 – 25.02.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, bazinele superioare ale Someșului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Mureșului, Arieșului și Târnavelor.
Pe celelalte râuri, debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele: Vedea, Siret, Prut (exceptând cursul superior), bazinele inferioare ale Jiului și Oltului, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului și Ialomiței, și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Vedea, bazinul inferior al Jiului, bazinul inferior al Oltului, cursul Argeşului şi pe afluenții acestuia aferenți bazinului mijlociu şi inferior, râurile din Dobrogea, cursul mijlociu şi inferior al Prutului, unde se situează între 30-80% din normalele lunare şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad şi Jijia.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri) au fost în diminuare, restrângere şi eliminare, fiind prezente izolat în bazinul mijlociu al Oltului și Bistriței (afluent al Siretului).
Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior, se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (270+14) – jud. SM (sector îndiguit).
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Crasna la staţia hidrometrică Domănești (400+6) – jud. SM (sector îndiguit).
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ Nr. 17 din 24.02.2023.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 24.02.2023 – 25.02.2023 a fost în creştere, având valoarea de 5300 m3/s, egală cu media multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în creştere pe sectorul Gruia – Cernavodă şi în scădere pe sectorul Hârşova – Tulcea.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 25.02.2023 ora 07.00 – 26.02.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor prognozate şi propagării pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu și afluenții din bazinul inferior al Oltului. Pe celelalte râuri, debitele vor fi relativ staționare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri) prezente în bazinul mijlociu al Oltului, vor fi în diminuare, restrângere și eliminare.
Ca urmare a precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, se vor produce scurgeri pe versanți, torenți şi pâraie, viituri rapide pe unele râuri mici cu posibile efecte de inundații locale, creşteri de niveluri şi debite cu depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri din nordul, centrul, vestul și sudul țării.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ Nr. 17 din 24.02.2023.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (5800 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Galaţi şi staţionare pe sectorul Isaccea – Tulcea.