Situatia hidrologica pe rauri si Dunare in data de 24.02.2023 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 23.02.2023 ora 07.00 – 24.02.2023 ora 07.00

RÂURI

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele: Vedea, Bârlad, bazinele inferioare ale Jiului şi Oltului, bazinele mijlocii şi inferioare ale Argeşului şi Ialomiței, cursul mijlociu şi inferior al Prutului şi afluenţii săi şi cele din Dobrogea, unde au fost în general staționare.

Pe cursul inferior al Mureşului debitele au fost în creştere prin propagare.

Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior, se situează peste COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+5) – jud. SM (sector îndiguit) și peste COTA DE ATENȚIE râul Crișul Alb la staţia hidrometrică Chișineu Criș (600+65) – jud. AR (sector îndiguit).

Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Vedea, râurile din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Argeșului, bazinul inferior al Oltului, cursul Prutului, cursul mijlociu și inferior al Siretului, unde se situează între 30-80% din normalele lunare şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad şi Jijia.

Formațiunile de gheață (gheață la maluri) au fost în diminuare, restrângere şi eliminare, fiind prezente izolat pe unele râuri din zonele montane din centrul, sud-estul și nord-estul țării.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 23.02.2023 – 24.02.2023 a fost în creştere, având valoarea de 4800 m3/s, sub media multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).

În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în creştere pe sectorul Gruia – Giurgiu şi în scădere pe sectorul Oltenița – Tulcea.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 24.02.2023 ora 07.00 – 25.02.2023 ora 07.00

RÂURI

Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor prognozate şi propagării pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş şi bazinul superior şi mijlociu al Oltului şi relativ staționare pe celelalte râuri.

Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, creșteri semnificative de niveluri și debite cu atingerea COTELOR DE ATENȚIE pe unele râuri din nordul, vestul și centrul țării, ca urmare a precipitațiilor mai însemnate cantitativ prognozate.

Formațiunile de gheață (gheață la maluri) prezente vor fi în diminuare, restrângere și eliminare.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (5200 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Cernavodă şi în scădere pe sectorul Hârşova – Tulcea.