Situatia hidrologica pe rauri si Dunare in data de 24.01.2023 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 23.01.2023 ora 07.00 – 24.01.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a propagării pe cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Alb, Jiului, Oltului, Argeșului, Ialomiței, cursurile inferioare ale Mureșului, Putnei și cursul superior al Prutului.
Pe râurile din bazinele Siret (exceptând cursul inferior al Putnei), bazinul mijlociu și inferior al Prutului și pe râurile din Dobrogea debitele au fost relativ staționare, iar pe celelalte au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Neajlov, Bistrița, bazinul mijlociu și inferior al Prutului, cursul superior al Siretului și râurile din Dobrogea, unde se situează între 30-80% din normalele lunare și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad și Jijia.
Se situează peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+15)-jud. SM (sector de râu îndiguit)
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (350+13)-jud. SM, Crasna – Domănești (400+77)-jud. SM, Crasna – Berveni (490+68)-jud. SM, Crișul Alb – Chișineu Criș (600+40)-jud. AR, Moravița – Moravița (250+53)-jud. TM (sectoare de râuri îndiguite), Jiu – Răcari (330+28)-jud. DJ.
A fost în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 8 din 22.01.2023, până la ora 12:00

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 23.01.2023 – 24.01.2023 a fost în creștere, având valoarea de 9100 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele au fost în creștere.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 24.01.2023 ora 07.00 – 25.01.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice ale Siretului, Prutului și pe cele din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare.
Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior, se vor mai situa peste COTELE DE APĂRARE cursurile inferioare ale Turului, Crasnei și Moraviței.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (9300 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere.