Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în data de 23.07.2023 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 22.07.2023 ora 07.00 – 23.07.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele au fost în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crișuri, Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, bazinul superior și mijlociu al Mureșului, bazinele superioare ale Argeșului, Ialomiței și doar prin propagare în bazinul mijlociu și inferior al Jiului și pe cursul inferior al Someșului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Vedea, Bârlad, Prut, bazinul superior și mijlociu al Oltului, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului, Ialomiței și pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare și în scădere pe celelalte râuri din țară.
Creşteri mai însemnate de niveluri și debite, s-au înregistrat pe unele râuri din Banat, Transilvania, sudul Moldovei și nordul Olteniei și Munteniei, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90 %, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Bârzava, bazinele superioare ale Timișului, Carașului, Jiului, unii afluenții din bazinul inferior al Mureșului, din bazinul Prahovei și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Barcău, Crișul Negru, Bega Veche, Vedea, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi ai Sucevei, Moldovei, Bistriței și pe râurile din Dobrogea.
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 96 din 22.07.2023.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 22.07 – 23.07.2023 a fost în scădere, având valoarea de 3200 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).
În aval de Porțile de Fier, debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat și Călărași – Tulcea, în creștere pe sectorul Bechet – Tr. Măgurele și relativ staționare pe sectorul Zimnicea – Oltenița.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 23.07.2023 ora 07.00 – 24.07.2023 ora 07.00

RÂURI
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, Bistrița, Moldova, Suceva, Prut, bazinul inferior al Argeșului și cursurile superioare și mijlocii ale Oltului, Siretului, debitele vor fi relativ staționare și în scădere pe celelalte râuri din țară.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici din zonele de deal și munte, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri mai ales pe cele din sud – estul și estul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Rămâne în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 96 din 22.07.2023, până la ora 12:00.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (3100 m3/s).
În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi scădere pe sectoarele Gruia – Corabia și Hârșova – Tulcea, staționare la Tr. Măgurele și pe sectorul Călărași – Cernavodă și în creștere pe sectorul Zimnicea – Oltenița.