Situatia hidrologica pe rauri si Dunare in data de 23.05.2023 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 22.05.2023 ora 07.00 – 23.05.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri (exceptând bazinele superioare ale Crişului Negru şi Crişului Alb), Mureş (exceptând bazinul superior al Arieşului), Moldova, bazinle mijlocii şi inferioare Begăi, Timişului, Bârzavei, Caraşului, Nerei, Cernei şi cursurile superioare ale Sucevei, Bistriţei şi Buzăului.
Pe râurile din bazinele superioare ale Crişului Negru, Crişului Alb, Arieşului, Begăi, Timişului, Bârzavei, Caraşului, Nerei, Cernei, bazinul superior şi mijlociu al Jiului şi bazinul mijlociu al Oltului (aval Sebeş Olt) debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor prognozate şi propagării, iar pe celelalte râuri au fost relativ staționare.
Scurgeri pe versanți, torenți pâraie şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu posibile efecte de de inundații locale s-au înregistratpe unele râuri din Banat şi Crişana datorită precipitațiilor sub formă de aversă, izloat mai însemnate cantitativ, căzute în interval.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Bârzava, Moravița, bazinele mijlocii ale Begăi şi Timişului, pe cursul superior al Bistriței și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Bârlad, Jijia, Putna, Rm. Sărat, pe unii afluenţi ai Jiului, Oltului şi în bazinul superior al Vedei.
În interval a fost în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICă nr.47 din 22.05.2023.
În interval au fost emise o AVERTIZARE HIDORLOGICă şi şase ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 22.05 – 23.05.2023 a fost în creștere, având valoarea de 9300 m3/s, peste media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 23.05.2023 ora 07.00 – 24.05.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomița, Siret, Prut şi râurile din Dobrogea unde vor fi staționare.
Sunt posibile creșteri de niveluri şi debite, pe unele râuri din zonele de deal și munte, mai ales pe cele din jumătatea de vestul şi sudul a țării, datorită precipitațiilor prognozate, sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staționar (9300 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere.