Situatia hidrologica pe rauri si Dunare in data de 23.01.2023 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 22.01.2023 ora 07.00– 23.01.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Argeș, Vedea, Ialomița, cursul superior al Crişului Alb, iar pe cursul inferior al Someşului şi pe cursul Mureşului, creșterile s-au datorat numai propagării.
Pe râurile din bazinele Siret (exceptând Suceava), Prut şi pe cele din Dobrogea debitele vor fi în general staționare, iar pe celelate vor fi în scădere.
Se situează peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice Tur – Micula (310+26)-jud. SM, Crasna – Domănești (500+13)-jud. SM, Crasna – Berveni (590+4)-jud. SM (sectoare de râu îndiguite);
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Turulung (360+11)-jud. SM, Crişul Alb – Vața de jos (350+1)-jud. HD, Crișul Alb – Chișineu Criș (600+102)-jud. AR, Bârzava – Partoș (50+70)-jud. TM, Moravița – Moravița (250+78)-jud. TM (sectoare de râuri îndiguite), Jiu – Răcari (330+48)-jud. DJ, Lotru – Valea lui Stan (165+10)-jud.VL
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Neajlov, cele din Dobrogea, bazinul inferior al Bistriței şi cursul mijlociu și inferior al Prutului și afluenții acestuia, unde se situează între 30-80% din normalele lunare şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad şi Jijia.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 8 din 22.01.2023.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 22.01.2023 – 23.01.2023 a fost în creștere, având valoarea de 9200 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 23.01.2023 ora 07.00 – 24.01.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele vor fi în creştere prin propagare pe Vedea, cursul inferior al Someşului şi cursurile mijlocii şi inferioare ale Crişului Alb, Mureşului, Jiului, Oltului, Argeşlui şi Ialomiței.
Pe Siret şi pe râurile din bazinul Bârlad, Prut şi pe cele din Dobrogea debitele vor fi staționare, iar pe celelalte râuri vor fi în general în scădere.
Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior, se vor mai situa peste COTELE DE APĂRARE cursurile inferioare ale Turului, Crasnei, Bârzavei, Crișului Alb, Moraviței și Jiului.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte, mai ales din Banat şi Oltenia, ca urmare a precipitațiilor prognozate şi cedării apei din stratul de zăpadă.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 8 din 22.01.2023, până la ora 12:00

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creştere (9500 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere.