Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în data de 20.07.2023 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 19.07.2023 ora 07.00 – 20.07.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute ân interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Lăpuș, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Turului, Someșului, Crișului Alb, Mureșului, Târnavelor, Begăi, Bârzavei, Moraviței, Jiului, Oltului, Bistriței, bazinul superior și mijlociu al Timișului și afluenții Mureșului inferior, în scădere pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Arieș, bazinele mijlocii și inferioare al Someșului și Crișului Alb, cursurile inferioare ale Timișului, Bârzavei, Moraviței și cursul mijlociu al Mureșului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri s-au înregistrat pe unele râuri din Maramureș, Transilvania, Banat și Oltenia, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile Someșul Mic și Bârzava, și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Barcău, Timiș, Vedea, Tazlău, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi ai Sucevei, Moldovei, Bistriței și pe râurile din Dobrogea.
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și șapte ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 93 din 19.07.2023.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 19.07 – 20.07.2023 a fost în creștere, având valoarea de 3400 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).
În aval de Porțile de Fier, debitele au fost în creștere la Gruia și în scădere pe sectorul Calafat – Tulcea.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 20.07.2023 ora 07.00 – 21.07.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Moldova, Suceava, bazinele superioare și mijlocii ale Someșului, Mureșului, Argeșului, Ialomiței, Buzăului, Bistriței și bazinul superior al Vedei, în scădere pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, bazinele inferioare ale Someșului și Mureșului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri pe unele râuri din nordul, centrul, sudul țării și zonele de munte, ca urmare a precipitațiilor prognozate sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 93 din 19.07.2023 până la ora 14.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (3500 m3/s).
În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi creștere pe sectorul Gruia – Bechet și în scădere pe sectorul Corabia – Tulcea.