Situatia hidrologica pe rauri si Dunare in data de 18.03.2023 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 17.03.2023 ora 07.00 – 18.03.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele au fost fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Someșului, Crasnei, Barcăului, Crișului Negru, Târnavei, Begăi, Timișului, Moraviței, Motrului, Gilortului și Jiului, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Olt, Vedea, Argeş, Ialomița, Siret, Prut, pe cele din Dobrogea și bazinul superior și mijlociu al Jiului, unde au fost relativ staționare.
Ca urmare a propagării viiturii formate anterior, se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (400+65)-jud.SM (sector îndiguit).
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuș, Târnava Mare, Târnava Mică, Cerna, Olt, Ialomița (cu excepția Prahovei), Buzău, Rm. Sărat, Putna, Prut, bazinul superior al Timișului, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului, Trotușului, bazinele inferioare ale Tururlui, Jiului și Bistriței și râurile din Dobrogea, unde se situează între 30-80% din normalele lunare şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Tazlău, Bârlad și Jijia.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 17.03.2023 – 18.03.2023 a fost staționar, având valoarea de 7900 m3/s, peste media multianuală a lunii martie (6700 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia și pe sectorul Oltenița – Vadu Oii, în scădere pe sectoarele Calafat – Tr. Măgurele și Brăila – Tulcea și staționare pe sectorul Zimnicea – Giurgiu.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 18.03.2023 ora 07.00 – 19.03.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeș, Ialomița, Siret, Prut, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului și Oltului, unde vor fi staționare.
Ca urmare a propagării viiturii formate anterior, se va situa peste COTA DE ATENȚIE râul Crasna la stația hidrometrică Berveni (490+30)-jud.SM (sector îndiguit).

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staționar (7900 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Oltenița şi Galați – Tulcea şi în creștere pe sectorul Călăraşi – Brăila.