Situatia hidrologica pe rauri si Dunare in data de 14.06.2023 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 13.06.2023 ora 07.00 – 14.06.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Repede, Crișului Negru, bazinele mijlocii și inferioare ale Someșului, Oltului și doar prin propagare pe cursul inferior al Siretului, cursurile mijlocii ale Argeșului, Ialomiței și Prahovei și cursul superior al Prutului (sector Oroftiana – Rădăuți Prut), în scădere pe cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Crișului Negru și relativ staționare pe celelalte râuri.
Scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundații locale și creșteri mai importante de niveluri și debite, s-au înregistrat pe unele râuri mici din din Crișana, Banat, Oltenia și Maramureș, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Se situează peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râul Pogăniș la stația hidrometrică Valea Pai (250+6)-jud.CS);
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Bârzava – Gătaia (350+22)-jud.TM (sector îndiguit), Bârzava – Partoș (50+114)-jud.TM (sector îndiguit), Moravița – Moravița (250+31)-jud.TM, Jilț – Turceni (350+120) – jud.GJ, Jiu – Răcari (330+60)-jud.DJ, Raznic – Breasta (380+50)-jud.DJ.
În interval s-au situat peste:
COTA DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Bârzava – Gătaia (375+10)-jud.TM (sector îndiguit), Hușnița – Strehaia (400)-jud.MH, Jiu – Răcari (430)-jud.DJ;
COTA DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crișul Alb – Vața de Jos (350+3)-jud.HD, Sașa – Poieni (50+4)-jud.TM, Pogăniș – Brebu (300+34)-jud.CS, Tău – Soceni (60+20)-jud.CS, Vornic – Râmna (180+50)-jud.CS, Argetoaia – Scăiești (350+38)-jud.DJ.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crișuri, Arieș, Ampoi, Bega, Pogăniș, Bârzava, Caraș, Nera, Jiu, pe afluenții Oltului inferior, cursul inferior al Crasnei și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, afluenții Prutului, pe unele râuri mici din bazinele Argeșului, Ialomiței și din bazinul superior al Oltului și pe râurile din Dobrogea.
În interval a fost emisă o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 66 din 13.06.2023.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 13.06 – 14.06.2023 a fost în creştere, având valoarea de 7500 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Zimnicea și în scădere pe sectorul Giurgiu – Tulcea.
Se situează peste FAZA I DE APĂRARE nivelul la stația hidrometrică Isaccea (380+2)–jud.TL.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 14.06.2023 ora 07.00 – 15.06.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Someș, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, bazinele superioare ale Argeșului, Ialomiței, Bistriței, Moldovei, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului Mic, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Arieșului și Begăi, în scădere pe râurile din bazinele superioare ale Someșului Mic, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Arieșului și Begăi și relativ staționare pe celelalte râuri.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundații locale și creșteri mai importante de niveluri și debite, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE pe unele râuri mici din zonele de munte ca urmare a precipitațiilor prevăzute sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior, se vor situa peste COTELE DE ATENȚIE cursurile inferioare ale râurilor Bârzava, Moravița și Jiu.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 66 din 13.06.2023.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creştere (7800 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Giurgiu și în scădere pe sectorul Oltenița – Călărași.