Situatia hidrologica pe rauri si Dunare in data de 12.04.2023 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 11.04.2023 ora 07.00 – 12.04.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Siret, Prut, Ialomița, bazinele superioare ale Mureșului și Oltului și pe cele din Dobrogea, iar pe celelalte au fost în general în scădere.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-100%, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Alb, Târnave, Bega, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Suceava, bazinul superior şi mijlociu al Oltului, bazinul mijlociu și inferior al Someșului, cursul Mureșului, cursurile superioare ale Siretului, Moldovei, Buzăului și Prutului, cursurile inferioare ale Timişului şi pe unii afluenți ai Jijiei.
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Miletin – Șipote (150+50)-jud.IS, Vaslui – Codăeşti (400+15)-jud.VS, Durduc – Frenciugi (400+25)-jud.IS, Sacovăţ – Ţibana (300+54)-jud.IS.
Este în vigoare Atenționarea Hidrologică Nr. 35 din 10.04.2023.
În interval au fost emise două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 11 – 12.04.2023 a fost în scădere, având valoarea de 7200 m3/s, sub media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat și în creștere pe sectorul Bechet – Tulcea.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 12.04.2023 ora 07.00 – 13.04.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele vor fi în creştere, ca urmare a precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Someșul Mare, bazinul superior al Mureșului, bazinul superior și mijlociu al Oltului, pe cele din Dobrogea și numai prin propagare pe Siret și cursurile mijlocii și inferioare ale afluenților acestuia, pe Prut și cursurile mijlocii și inferioare ale Bașeului, Jijiei și Bahluiului, iar pe celelalte vor fi în general în scădere.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENȚIE, pe unele râuri mici din estul țării, datorită precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării.
Se menține în vigoare Atenționarea Hidrologică Nr. 35 din 10.04.2023.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (7000 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Zimnicea şi în creştere pe sectorul Giurgiu – Tulcea.