Situatia hidrologica pe rauri si Dunare in data de 10.03.2023 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 09.03.2023 ora 07.00 – 10.03.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Târnave, Caraș, Nera, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Moraviței, Jiului, bazinele superioare și mijlocii ale Someșului, Crișurilor, Mureșului, Begăi, Timișului, Bârzavei și Cernei, în scădere pe cursurile inferioare ale Someșului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Begăi, Timișului, Bârzavei și Moraviței și relativ staționare pe celelalte râuri.
Creşteri de niveluri şi debite s-au mai înregistrat și pe alte râuri din zonele de deal și munte, mai ales pe cele bazinele superioare ale Sucevei, Moldovei şi Bistriţei, ca urmare a precipitațiilor lichide căzute în interval și cedӑrii apei din stratul de zӑpadӑ.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Nera, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Prut, bazinul superior al Timișului, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului, Trotușului, Moldovei, bazinul inferior al Bistriței și râurile din Dobrogea, unde se situează între 30-80% din normalele lunare şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Tazlău, Bârlad și Jijia.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Ilva – Poiana Ilvei (150+8)-jud.BN, Crasna- Domănești (400+69)-jud.SM și Berveni (490+14)-jud.SM (sector îndiguit) și Chizdia – Ghizela (250+16)-jud.TM.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ Nr. 23 din 08.03.2023.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 09.03.2023 – 10.03.2023 a fost în scădere, având valoarea de 7600 m3/s, peste media multianuală a lunii martie (6700 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Cernavodă și în creștere pe sectorul Hârșova – Tulcea.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 10.03.2023 ora 07.00 – 11.03.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Suceava, Bârlad, Prut, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului, Ialomiței, Buzăului, bazinele inferioare ale Jiului, Oltului aval de acumularea Ionești, Rm. Sărat, Putnei, Trotușului, Bistriței, Moldovei, unde vor fi relativ staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți şi pâraie, viituri rapide pe unele râuri mici şi creşteri importante de niveluri și debite, cu depăşirea COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri din Banat, Crișana și Maramureș
Se vor menține peste COTELE DE ATENȚIE cursurile inferioare ale Crasnei și Crișului Alb.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ Nr. 23 din 08.03.2023.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (7500 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Galați și staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.