Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în data de 09.09.2023 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 08.09.2023 ora 07.00 – 09.09.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crişul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Timiș, cursul inferior al Someșului, cursul mijlociu și inferior al Mureșului și cursul superior al Prutului unde vor fi în scădere ușoară.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 08 – 09.09.2023 a fost în scădere, având valoarea de 4900 m3/s, peste media multianuală a lunii septembrie (3800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat, staționare la Bechet și în creștere pe sectorul Corabia – Tulcea.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 09.09.2023 ora 07.00 – 10.09.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele vor fi în general staționare exceptând cursurile inferioare ale Someșului, Mureșului și cursul superior al Prutului unde vor fi în scădere.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (4600 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Corabia, staționare la Tr. Măgurele şi în creştere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.