Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în data de 08.07.2023 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 07.07.2023 ora 07.00 – 08.07.2023 ora 07.00

a) RÂURI
Debitele au fost în general în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice Tur, Lăpuș, bazinul mijlociu și inferior al Jiului, pe cele din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare și râurile din bazinele hidrografice: Crișul Negru, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinul superior și mijlociu al Timișului, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Begăi, Bârzavei, unde au fost în scădere.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, s-au înregistrat pe unele râuri din zonele de munte din sud-vestul, centrul și estul țării, ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ și cu caracter torențial.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Moravița – Moravița (250+6)-jud.TM și Bârsa – Zărnești (100+10)-jud.BV.
În interval s-au situat peste:
COTA DE PERICOL râul Cușmed – Crișeni (250+50)-jud.HR;
COTA DE ATENȚIE râul Șasa la stația hidrometrică Poieni (50+20)-jud.TM.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mic, Crișul Alb, Crișul Repede, Mureș (exceptând bazinele inferioare ale Târnavelor), Bega, Bârzava, Caraş, Nera, Olt, Ialomița, cursul Jiului, pe cursul mijlociu și inferior al Timișului, cursul superior al Buzăului, pe unii afluenţi ai Argeșului superior, Moldovei, Bistriței și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuş, Barcău, Vedea, Bârlad, Rm. Sărat, Jijia, pe afluenții râurilor Crișul Repede și Crișul Negru și pe unele râuri din Dobrogea.
În interval au fost emise patru AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și cinci ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 87 din 07.07.2023.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 07.07 – 08.07.2023 a fost staționar, având valoarea de 4200 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia şi pe sectorul Tr. Mӑgurele – Tulcea şi ȋn creştere pe sectorul Calafat – Corabia.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul08.07.2023 ora 07 – 09.07.2023 ora 07

a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Negru, Bega, Timiș, Moravița, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Turului, Someșului, Lăpușului, Someșului Mic, Crișului Repede, Crișului Alb, Mureșului, Arieșului, Jiului, Oltului, Vedei, Argeșului, Ialomiței, Buzăului, Putnei, Rm. Sărat, Trotușului, Bistriței, Moldovei, Sucevei, Jijiei, Bârladului, relativ staționare pe râurile din Dobrogea și în creștere prin propagare pe celelalte râuri.
Ca urmare a propagării viiturii formate în amonte, se vor situa peste COTELE DE ATENȚIE râul Prut la stațiile hidrometrice Oroftiana (370+10)-jud.BT și Rădăuți Prut (290+10)-jud.BT și Târnava Mică la stația hidrometrică Bălăușeri (180+10)-jud.MS.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 87 din 07.07.2023, până la ora 14.00.
Intră în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate nr.1 din 08.07.2023.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (4300 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Bechet și Giurgiu – Tulcea și în creștere pe sectorul Corabia – Zimnicea.