Situatia hidrologica pe rauri si Dunare in data de 07.04.2023 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 06.04.2023 ora 07 – 07.04.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului şi Bârladului şi cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Bega, Timiş, Jiu, Vedea, Ialomița, Putna, Rm. Sărat şi Buzău, unde au fost în creștere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Moldova, Bistrița, Trotuş, pe cursul Siretului, pe cursul superior al Bârladului, bazinele inferioare ale Argeşului şi Ialomiței, pe Prut (exceptând cursul superior şi mijlociu) şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80%, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, bazinul mijlociu și inferior al Oltului, bazinele superioare și mijlocii ale Argeșului şi Ialomiței, cursul superior al Buzăului şi pe cursul superior şi mijlociu al Bistriţei și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Tazlău, Bârlad, Jijia.
În interval s-a situat la COTA DE ATENȚIE râul Crasna la stația hidrometrică Domăneşti (400)-jud. SM.
Se situează peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Bârzava la stația hidrometrică Partoș (200+6)-jud. TM;
COTELE DE ATENŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Timiș – Grăniceri (600+86)-jud. TM și Moravița – Moravița (250+32)-jud. TM.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri) prezente în bazinul superior al Bistriței s-au menținut fără modificări importante.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 34 din 06.04.2023.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 06 – 07.04.2023 a fost în creștere, având valoarea de 7300 m3/s, sub media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele au fost în creștere.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 07.04.2023 ora 07.00 – 08.04.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele vor fi general în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Mureşului şi cursurile inferioare ale Someşului şi Bârladului, unde vor fi în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Moldova, Bistrița, Trotuș, bazinul superior şi mijlociu al Bârladului, pe cursul Siretului şi pe râurile din Dobrogea, debitele vor fi relativ staționare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri), existente în bazinul superior al râului Bistrița, vor fi în extindere și intensificare.
Se vor menține peste COTELE DE ATENȚIE cursurile inferioare ale Timișului, Bârzavei și Moraviței, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior.
Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 34 din 06.04.2023, până la ora 12:00.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (7500 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere.