Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în data de 06.09.2023 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 05.09.2023 ora 07.00 – 06.09.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Suceava, Moldova, Siret, Bârlad, cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, Trotuș, cursul mijlociu și inferior al Prutului și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Creșteri izolate de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri mici din zonele montane, ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80 %, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Suceava, Putna, bazinul superior al Moldovei, cursurile superioare ale Someșului Mic, Crișului Repede, Crișului Negru, Mureșului, Siretului, cursul inferior al Nerei şi pe unii afluenţi din bazinul superior al Bistriţei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad, Tazlău, Jijia, pe unele râuri din bazinele inferioare ale Jiului şi Oltului, din bazinul superior al Argeşului și pe râurile din Dobrogea.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 05.09 – 06.09.2023 a fost în creştere, având valoarea de 4900 m3/s, peste media multianuală a lunii septembrie (3800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Călărași, relativ staționare pe sectorul Cernavodă – Vadu Oii şi în scădere pe sectorul Brăila – Tulcea.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 06.09.2023 ora 07.00– 07.09.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Mureșului și Timișului, unde vor fi în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeș, Ialomița, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului și Oltului, cursul mijlociu și inferior al Prutului și râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare.
Sunt posibile creșteri izolate de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele montane și submontane, ca urmare a precipitațiilor slabe prevăzute.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creştere (5000 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Galați şi în scădere pe sectorul Isaccea – Tulcea.