Situatia hidrologica pe rauri si Dunare in data de 06.04.2023 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 05.04.2023 ora 07.00 – 06.04.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad, Putna, Rm. Sărat, Suceava, Jijia, bazinul mijlociu și inferior al Buzăului și doar prin propagare pe cursurile inferioare ale Someșului, Crasnei, Barcăului, Carașului, Nerei, Cernei, Jiului (aval s.h. Răcari), Ialomiței, cursurile mijlocii și inferioare Crișului Alb, Mureșului, Timișului, Bârzavei și Moraviței.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Trotuș, Moldova, bazinele inferioare ale Argeșului, Ialomiței, bazinul superior al Buzăului, cursurile Siretului, Prutului și pe cele din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare, iar pe restul râurilor au fost în scădere.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80%, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, bazinul mijlociu și inferior al Oltului, bazinele superioare și mijlocii ale Argeșului, Ialomiței, cursul superior al Buzăului și pe cursul superior și mijlociu al Bistriței și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Tazlău, Bârlad, Jijia.
Se situează peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râul Bârzava la stațiile hidrometrice Gătaia (375+7)-jud. TM și Partoș (200+10)-jud. TM;
COTELE DE ATENŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Cigher – Chier (300+19)-jud. AR, Bega Veche – Pișchia (100+32)-jud. TM, Timiș – Grăniceri (600+88)-jud. TM și Moravița – Moravița (250+63)-jud. TM.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri) prezente în bazinul superior al Bistriței s-au menținut fără modificări importante.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 33 din 05.04.2023.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 05 – 06.04.2023 a fost în creștere, având valoarea de 7000 m3/s, sub media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Galați și relativ staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 06.04.2023 ora 07.00– 07.04.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele vor fi general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bârlad, Jijia, cursurile inferioare ale Someșului, Crișului Alb, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Ialomița, Buzău și cursul mijlociu și inferior al Mureșului, unde vor fi în creștere ca urmare a precipitaților prognozate și propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Trotuș, Bistrița, Moldova, Suceava, bazinul inferior al Argeșului și cursurile Siretului, Prutului, debitele vor fi relativ staționare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri) vor fi în extindere și intensificare.
Sunt posibile creșteri de niveluri și debite, pe unele râuri mici, mai ales pe cele din sudul și sud-estul țării, ca urmare a precipitațiilor lichide prognozate.
Se vor menține peste COTELE DE ATENȚIE cursurile inferioare ale Timișului, Bârzavei și Moraviței, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 33 din 05.04.2023.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (7300 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere.