Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în data de 05.09.2023 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 04.09.2023 ora 07.00 – 05.09.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor înregistrate şi propagării pe râurile din bazinele: Suceava, Moldova, Bistrița, Putna, Rm. Sărat, Siret (exceptând cursul inferior), bazinul superior al Prutului, bazinul mijlociu și inferior al Mureșului și doar prin propagare pe cursul mijlociu al Someșului și pe cursurile mijlocii și inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Begăi, Timișului și Bârzavei.
Pe celelalte râuri, debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, bazinul superior și inferior al Someșului, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului și Crișurilor, unde au fost în scădere.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80 %, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Crișul Repede, Moraviţa, Nera, Putna, bazinele superioare ale Izei, Someșului, Barcăului, Bistriței şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad, Tazlău, Jijia, pe unele râuri din bazinele inferioare ale Jiului şi Oltului, din bazinul superior al Argeşului și pe râurile din Dobrogea.
A fost în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.113 din 03.09.2023 până la ora 14:00.
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 04.09 – 05.09.2023 a fost în creştere, având valoarea de 4500 m3/s, peste media multianuală a lunii septembrie (3800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Călărași şi în scădere pe sectorul Cernovodă – Tulcea.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 05.09.2023 ora 07.00 – 06.09.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele vor fi în creștere prin propagare pe cursurile inferioare ale Someșului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Mureșului, Timișului, pe cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor: Suceava, Moldova, Bistrița, pe cursul superior și mijlociu al Siretului și pe cursul superior al Prutului.
Pe celelalte râuri, debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele Vedea și Bârlad, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului, Ialomiței, Buzăului, Prutului, cursul inferior al Siretului și râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creştere (4900 m3/s).
În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Vadu Oii şi în scădere pe sectorul Brăila – Tulcea.