Situatia hidrologica pe rauri si Dunare in data de 05.02.2023 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 04.02.2023 ora 07.00 – 05.02.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera și Cerna, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor mixte căzute în interval, propagării și cedării apei din stratul de zăpadă, iar pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri, Mureș (exceptând râurile din bazinele hidrografice ale Târnavelor) și cursul superior al Prutului, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Vedea, Neajlov, Siret (exceptând cursurile superioare ale Sucevei, Trotușului și Putnei și bazinele superioare și mijlocii ale Bistriței și Moldovei), Prut, bazinul superior al Crasnei, unele râuri din bazinul superior al Oltului și râurile din Dobrogea, unde se situează între 30-80% din normalele lunare și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad și Jijia.
Formațiunile de gheață (gheață la mal, năboi, pod de gheață) prezente în bazinele superioare ale Sucevei și Moldovei, în bazinele superioare și mijlocii ale Bistriței și Trotușului, pe Rm. Sărat, Bârlad, pe afluenții Buzăului și izolat, în bazinele superioare ale Mureșului și Oltului, au fost în ușoară extindere și intensificare.
Se situează peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Chizdia la stația hidrometrică Ghizela (350+22)-jud. TM.
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Chigher – Chier (300+12)-jud. AR, Bega – Chizătău (200+44)-jud. TM, Pogăniș – Valeapai (200+48)-jud. CS, Bârzava – Gătaia (350+20)-jud. TM, Moravița – Moravița (250+76)-jud. TM și Caraș – Vărădia (200+16)-jud. CS.
Este în vigoare o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ nr. 11 din 03.02.2023.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 04.02.2023 – 05.02.2023 a fos în scădere, având valoarea de 7500 m3/s, peste media multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
Pe tot sectorul, aval de Porțile de Fier debitele au fost în scădere.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 05.02.2023 ora 07.00 – 06.02.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someș, Crișuri, bazinul mijlociu și inferior al Mureșului, bazinele superioare ale Begai, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Cernei și cursul superior al Prutului, unde vor fi în scădere.
Pe cursurile mijlocii și inferioare ale Begăi, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei și Cernei, debitele vor fi în creștere prin propagare.
Formațiunile de gheață (gheață la mal, năboi, pod de gheață), existente vor fi în extindere și intensificare și își vor face apariția și pe unele sectoare de râu din Maramureș.
Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior se vor menține peste COTELE DE ATENȚIE cursurile inferioare ale râurilor din Banat.
Se menține ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 11 din 03.02.2023, până la ora 12:00.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (7300 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere.