Situatia hidrologica pe rauri si Dunare in data de 03.06.2023 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 02.06.2023 ora 07.00 – 03.06.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare și mijlocii ale Someșului Mic, Jiului, Oltului, Argeșului, Ialomiței și Buzăului, bazinele superioare ale Someșului Mare, Sucevei, Moldovei și Bistriței,cursurile inferioare ale Crișurilor, Târnavelor și Jijiei iar pe celelalte vor fi în general staționare.
Scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundații locale și creșteri mai importante de niveluri și debite, cu depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, s-au înregistrat şi pe unele râuri mici sud-vestul și zona montană din sud – estul țării ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crişul Alb, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu și în bazinele superioare ale râurilor: Crișul Negru, Cibin, Lotru, și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuș, Suceava, Rm. Sărat, Buzău, Bârlad, bazinul superior al râului Vedea, bazinele inferioare ale Moldovei, Bistriței, pe cursul superior al Siretului și pe unii afluenți ai Oltului şi Prutului.
În interval au fost emise o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate și trei AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
A fost în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 57 din 01.06.2023, până la ora 24:00.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 02.06 – 03.06.2023 a fost în scădere, având valoarea de 9200 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Oltenița și în creștere pe sectorul Călărași – Tulcea.
Din informațiile primite în interval, nivelurile se situează peste nivelul corespunzător FAZEI I DE APĂRARE la stația hidrometrică Isaccea (380+13)-jud.TL.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 03.06.2023 ora 07.00 – 04.06.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Jiu , bazinele superioare ale Argeşului și Ialomiței bazinul mijlociu și inferior al Oltului, pe cursul mijlociu şi inferior al Mureşului.
Pe celelalte râuri, debitele vor fi relativ staționare, exceptând cursul Prutului unde vor fi în scădere.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri mai importante de niveluri și debite, pe unele râuri din Banat și Oltenia, ca urmare a precipitațiilor prognozate sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (9100 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Călărași, relativ staționare pe sectorul Cernavodă – Vadu Oii și în creștere pe sectorul Brăila – Tulcea.
Nivelurile se vor situa peste nivelul corespunzător FAZEI I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Isaccea (380+14)-jud.TL și Tulcea (320)-jud.TL.