Situatia hidrologica pe rauri si Dunare in data de 03.02.2023 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 02.02.2023 ora 07.00 – 03.02.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someş, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna unde au fost în scădere şi cele din bazinele Crişurilor unde au fost în creştere uşoară datorită precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării.
Mici creşteri s-au înregistrat pe unele râuri din Banat, ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă, precipitațiilor lichide căzute în interval şi propagării.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Barcău, Crișul Negru, Crișul Alb, Bega, Timiș, bazinul superior al Crasnei, bazinele inferioare ale Crișului Repede, Sucevei, Moldovei, Bistriței, Rm. Sărat, Trotuşului, cursul superior al Siretului, cursul mijlociu și inferior al Prutului și râurile din Dobrogea, unde se situează între 30-80% din normalele lunare şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad şi Jijia.
Formațiunile de gheață (gheață la mal, năboi, pod de gheață), existente pe râurile din Moldova și din nordul țării, s-au menținut fără modificări importante.
Este în vigoare o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 02.02.2023 – 03.02.2023 a fost în scădere, având valoarea de 7900 m3/s, peste media multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Galați și relativ staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 03.02.2023 ora 07.00 – 04.02.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele vor fi relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crişuri (exceptând cursurile inferioare), Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna unde vor fi în scădere.
Pe cursurile inferioare ale Crişurilor debitele vor fi în creştere prin propagare.
Formațiunile de gheață (gheață la mal, năboi, pod de gheață), existente pe râurile din Moldova şi izolat pe celelalte se vor menține fără modifiări importante.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (7700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.