Situatia hidrologica pe rauri si Dunare in data de 02.03.2023 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 01.03.2023 ora 07.00 – 02.03.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Târnavelor și Timișului și cursul mijlociu și inferior al Mureșului (sector Alba Iulia – Gelmar), unde au fost în creștere ca urmare a propagării și râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Someșul Mic, Vedea, Bârlad, bazinul superior al Someșului, bazinele inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului, Ialomiței, bazinul mijlociu și inferior al Prutului și pe cele din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă, s-au înregistrat creșteri de niveluri și debite pe unele râuri din bazinele superioare ale Someșului Mare, Crasnei, Barcăului, Crișurilor și Mureșului.
Se situează peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domănești (500+10)-jud. SM, Timiș – Grăniceri (825+11)-jud. TM (sectoare îndiguite);
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Berveni (490+97)-jud. SM (sector îndiguit), Crișul Alb – Vața de Jos (350+60)-jud. HD, Crișul Alb – Gurahonț (150+35)-jud.AR, Crișul Alb – Chișineu Criș (600+101)-jud. AR, Cigher – Chier (300+26)-jud. AR, Bega Veche – Pișchia (100+28)-jud. TM, Moravița – Moravița (250+68)-jud.TM și Bârzava – Partoș (50+126)-jud.TM.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Matca la stația hidrometrică Seleuș (200+2)-jud.AR.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele inferioare ale Jiului, Oltului, Ialomiței, bazinul mijlocii și inferioare ale Argeșului și Prutului, unde se situează între 30-80% din normalele lunare şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârladului și Jijiei.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 21 din 01.03.2023.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 01.03.2023 – 02.03.2023 a fost în creştere, având valoarea de 7600 m3/s, peste media multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în creștere.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 02.03.2023 ora 07.00 – 03.03.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca urmare a efectului combinat cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crasna, Barcău, bazinele superioare ale Someșului, Mureșului, Târnavelor, Arieșului, Begăi, Timișului, Oltului și bazinele superioare și mijlocii ale Crișurilor, pe cursul inferior al Târnavelor și pe Mureșul mijlociu (sector Alba Iulia – Săvârșin), relativ staționare pe râurile din bazinele hidrografice Vedea, Bârlad, bazinele inferioare ale Oltului, Argeșului, Ialomiței, bazinul mijlociu și inferior al Prutului și pe cele din Dobrogea și în scădere pe celelalte râuri.
Se vor mai situa peste COTELE DE ATENȚIE cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Begăi Vechi, Timișului, Bârzavei, Moraviței și cursul mijlociu și inferior al Crișului Alb.
Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 21 din 01.03.2023 până la ora 12:00.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (7800 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere.