Prognoza hidrologică pentru râuri în intervalul 24.01.2023 ora 07.00 – 25.01.2023 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul superior al Prutului, cursurile inferioare ale râurilor: Mureş, Olt, Argeş şi Ialomița, unde vor fi în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Siret (exceptând Buzăul), Prut (exceptând cursul superior) şi pe cele din Dobrogea, debitele vor fi relativ staționare.
Se va situa peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+10)-jud. SM (sector de râu îndiguit);
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Turulung (360+5)-jud. SM, Crasna – Domănești (400+40)-jud. SM, Crasna – Berveni (490+30)-jud. SM, Moravița – Moravița (250+25)-jud. TM (sector de râu îndiguit) şi Jiu – Răcari (330+10)-jud. DJ.

Legenda: H = nivel, Q = debit, CA = cota de atenţie, CI = cota de inundaţie, + ∆H = cu cât este depăşită CA, CI sau CP,
G = gheaţă la maluri, P = pod de gheaţă, S = sloiuri, N = năboi, B = blocaj de gheţuri.