PROGNOZA HIDROLOGICᾸ LUNARᾸ PENTRU INTERVALUL MAI – IULIE 2023

Râuri interioare:

În luna mai 2023 regimul hidrologic se va situa ȋn general la valori cuprinse între 80–100% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş şi Nera şi mai mici (50-80%) pe râurile din bazinele hidrografice: Olt inferior, Vedea Argeş, Rm. Sărat, Trotuş, Bârlad, pe cursul Ialomiţei, în bazinul mijlociu şi inferior al Prutului şi pe râurile din Dobrogea.

În cursul lunii mai sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide şi creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE, îndeosebi pe unele râuri din zonele de deal şi munte, datorită efectului combinat al precipitaţiilor sub formă de aversă, cedării apei din stratul de zăpadă din zona de munte şi propagării.

În luna iunie 2023 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 80–100% din mediile multianuale lunare, mai mici (50-80%) pe râurile din bazinele hidrografice: Caraş, Nera, Cerna, Jiu mijlociu şi inferior, Olt inferior, Argeş, Putna, Trotuş, pe cursul Ialomiţei, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Siretului şi Prutului şi pe râurile din Dobrogea. Cele mai mci valori (30-50%) se vor înregistra pe Vedea, Rm. Sărat, Bârlad şi Jijia .

În luna iunie sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide pe unele râuri din zonele de deal şi munte, datorită precipitaţiilor sub formă de aversă şi cu caracter torenţial specifice acestei luni şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, îndeosebi din jumătatea de nord a ţării.

În luna iulie 2023 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse ȋntre 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş inferior, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Jiu superior, Bistriţa, Suceava şi pe cursurile superioare ale Moldovei şi Prutului şi mai mici pe Vedea, râurile din Dobrogea (30-50%), pe Rm. Sărat, Bârlad şi Jijia (sub 30%).

În cursul lunii iulie sunt posibile fenomene episodice de scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide în timpul ploilor torenţiale.

Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul mai – iulie 2023, valori prezentate în tabelul de mai jos:

Mai 2023 Iunie 2023 Iulie 2023
m.a. m.a. m.a.
Q maxim (mc/s) 8500 9000 6500
Q mediu (mc/s) 7250 7000 6400 6800 5350 5200
Q minim (mc/s) 6000 5000 3200

De asemenea, în tabel, în coloana “m.a.” sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: mai, iunie şi iulie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APARARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.