Diagnoza şi prognoza hidrologică pentru Dunăre la intrarea în ţară şi pe sectorul romanesc – 2023.05.31

Situaţia debitelor şi nivelurilor în intervalul 30.05.2023, ora 07.00 – 31.05.2023, ora 07.00

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) a fost staţionar, având valoarea de 9300 m3/s, peste media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scӑdere pe sectorul Gruia – Calafat şi ȋn creștere pe sectorul Bechet – Tulcea.
La staţia hidrometrică Zimnicea – jud. TR, nivelul se situează peste nivelul corespunzӑtor FAZEI I DE APĂRARE (530+6).

Prognoza debitelor şi nivelurilor în intervalul 31.05.2023, ora 07.00 – 07.06.2023, ora 07.00

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar ȋn prima zi a intervalului de prognozӑ, apoi în scădere până la valoarea de 8500 m3/s, situându-se peste mediile multianuale ale lunilor mai (7250 m3/s) și iunie (6400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere, exceptând sectorul Gruia – Bechet, unde vor fi în scădere pe tot intervalul de prognozӑ şi sectorul Corabia – Olteniţa, unde vor fi în scădere ȋn partea a doua a intervalului.
Nivelurile se vor situa peste nivelul corespunzător FAZEI I DE APĂRARE cu 10-15cm la S.H. Zimnicea – jud. TR. şi cu 3 – 30cm la S.H. Isaccea – jud. TL. pe tot intervalul de prognozӑ. La S.H. Tulcea – jud. TL. nivelurile se vor situa peste nivelul corespunzător FAZEI I DE APĂRARE cu 4 – 16cm ȋncepând cu a treia zi a intervalului.
Menţionăm că sectorul Dunării aval Gruia este apărat împotriva inundaţiilor prin lucrări de îndiguire.
Pe baza informaţiilor actuale nu se prognozează posibilitatea apariţiei unor probleme deosebite ca urmare a propagării viiturilor pe sectorul românesc al Dunării.

Diagnoza pentru 31.05.2023, ora 7.00 şi prognoza hidrologică a debitelor medii zilnice pentru
intervalul 01.06.2023 – 07.06.2023 pentru Dunăre la intrarea în ţară şi pentru 
principalele secţiuni de pe sectorul românesc
 Legenda: H = nivel, Q = debit, +ΔH = cu cât este depăşită faza I, a II-a sau a III-a de apărare,
G = gheaţă la maluri, P = pod de gheaţă, S = sloiuri, N = năboi, B = blocaj de gheţuri.