Caracterizarea stării râurilor în intervalul 31.08.2023 ora 07.00 – 01.09.2023 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinul Crişului Negru şi doar prin propagare pe râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Moravița, pe cursul mijlociu al Crişului Repede, cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Crişul Alb, Mureş, Timiş, Trotuş, Putna, Buzău, Bârlad şi pe cursurile inferioare ale: Someşului, Crasnei, Barcăului, Târnavelor şi Moldovei.
Pe celelalte râuri, debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele Jiului, Vedei, bazinele mijlocii şi inferioare ale Argeşului şi Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80 %, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someş, Moravita, Nera, Buzău, Putna, Milcov, Tecucel, Zeletin, pe cursul superior şi mijlociu al Mureşului, pe cursurile superioare ale râurilor: Crişul Repede, Barcău, pe cursurile inferioare ale Târnavelor şi Timişului, pe unii afluenți ai Oltului superior şi mijlociu şi ai Mureşului mijlociu şi inferior şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad, Tazlău, Jijia, pe unele râuri din bazinul superior al Argeşului, din bazinele inferioare ale Jiului şi Oltului și pe râurile din Dobrogea.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ Nr. 112 din 31.08.2023.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Moravița la stația hidrometrică Moravița (250+28)-jud. TM.