Caracterizarea stării râurilor în intervalul 29.05.2023 ora 07.00 – 30.05.2023 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele: Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Siret, cursul inferior al Timişului şi cursul superior al Prutului unde au fost în scădere.
Pe râurile din bazinele Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri mai importante de debite şi niveluri, cu depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, s-au înregistrat pe unele râuri din Banat, ca urmare a precipitațiilor mai însemnate cantitativ căzute în interval sub formă de aversă.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe Bârzava şi Caraș și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuș, Târnava Mare, Putna, Rm. Sărat, Trotuş, Bârlad, bazinul superior și mijlociu al Vedei, bazinele inferioare ale Moldovei, Bistriței, pe cursul superior al Siretului și pe unii afluenți ai Jiului, Oltului și Prutului.
În interval s-au situat peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Pogăniş la stația hidrometrică Valea Pai (250+24)-jud. CS.
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Chisindia – Chisindia (150+100)-jud.AR, Vl. Mare – Reșița (130+20)-jud.CS, Bârzava – Moniom (220+55)-jud.CS, Vornic – Râmna (180+8)-jud.CS, Vl.Terovei – Terova (60+55)-jud.CS.
În interval au fost emise șase AVERTIzăRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și trei ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 53 din 29.05.2023.