Caracterizarea stării râurilor în intervalul 29.04.2023 ora 07.00 – 30.04.2023 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Ialomiței, cursul mijlociu al Prutului şi cursurile inferioare ale Crişului Repede, Mureșului şi Argeşului, unde au fost în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinul hidrografic Cerna şi pe cele din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Târnava Mică, Bârzava, Moravița, Suceava, Moldova, bazinul superior şi mijlociu al Bistriţei, pe cursurile Mureșului şi Siretului și pe cursul superior al Prutului și mai mici (sub 30%) pe afluenții Bârladului.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Moravița la stația hidrometrică Moravița (250+81)-jud.TM.