Caracterizarea stării râurilor în intervalul 28.07.2023 ora 07.00 – 29.07.2023 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele: Jiu (exceptând cursul superior), Olt (exceptând cursul superior), Vedea, Argeş, Ialomița, Bârlad, afluenții Prutului şi cele din Dobrogea unde au fost staționare.
Pe cursuruile inferioare ale Someşului şi Buzăului, cursul mijlociu al Siretului şi pe cursul superior al Prutului debitele au fost în creştere prin propagare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90 %, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, pe cursurile superioare ale Sucevei şi Bistriței și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Tazlău, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi ai Oltului superior și ai Bistriței.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.