Caracterizarea stării râurilor în intervalul 27.03.2023 ora 07.00 – 28.03.2023 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă din zonele montane și propagării pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Crișul Alb, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare și mijlocii ale Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Crișului Negru, bazinele superioare ale Someșului, Mureșului, Begăi, Timișului și doar prin propagare pe cursul inferior al Someșului, cursul mijlociu și inferior al Mureșului și pe cursurile superioare ale Siretului și Prutului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bârzava, Moravița, Arieș, cursul mijlociu al Someșului, cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Crișului Negru, cursurile mijlocii și inferioare ale Begăi și Timișului, debitele au fost în scădere, iar pe celelalte râuri, în general staționare.
Creșteri izolate de niveluri și debite, datorită precipitațiilor căzute în interval s-au produs în bazinul superior al Oltului și pe unii afluenti ai Bistriței, Trotușului și Jijiei.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80%, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Crasna, Crișul Repede, Mureș, Bârzava, Caraș, Suceava, Moldova, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Negru, Bistriței (afluent al Siretului), bazinele superioare ale Barcăului, Jiului, Oltului, Argeșului, Ialomiței și pe cursul superior al Prutului și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Amaradia, Vedea, Neajlov, Tazlău, Bârlad, Jijia şi pe unii afluenți din bazinul mijlociu și inferior al Oltului.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 26 din 26.03.2023.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.