Caracterizarea stării râurilor în intervalul 27.01.2023 ora 07.00 – 28.01.2023 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor lichide, căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinul Vedea, pe cursul superior al Buzăului, în bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului, Argeşului, Ialomiței (exceptând sectorul Coșereni – Slobozia), bazinul inferior al Oltului, pe cursurile inferioare ale Bârzavei, Caraşului şi pe râurile din Dobrogea.
Pe celelalte râuri, debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Siret (exceptând Buzăul), Prut, bazinul superior şi mijlociu al Oltului şi bazinele superioare ale Argeşului şi Ialomiței, unde au fost relativ staționare.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Neajlov, Rm. Sărat, bazinele inferioare ale Vedei, Bistriței, Trotuşului, cursul mijlociu și inferior al Prutului și afluenții acestuia și râurile din Dobrogea, unde se situează între 30-80% din normalele lunare şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad şi Jijia.
Formațiunile de gheață (gheață la mal, năboi, pod de gheață), şi-au făcut apariția în bazinele hidrografice ale râurilor: Moldova, Bistrița, precum şi pe unii afluenți ai râurilor: Buzău, Bârlad şi Prut superior.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Siret – N. Bălcescu, Bistrița – Dorna Arini, la Frumosu, Neagra – Gura Negrii şi Iapa – Luminiş.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+14) – jud.SM și Orlea – Celei (180+8) – jud. GJ.
Se situează la COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Jiu – Răcari (330) – jud. DJ şi Teslui – Teslui (250)-jud.OT.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 10 din 27.01.2023.