Caracterizarea stării râurilor în intervalul 23.08.2023 ora 07.00 – 24.08.2023 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Someşul Mic, Lăpuş, Suceava, bazinele superioare ale râurilor: Barcău, Crişul Repede, Moldova, Bistrița, Trotuş, Jijia şi doar prin propagare pe cursul superior al Prutului.
Pe celelalte râuri, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80 %, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, pe cursurile superioare ale Turului şi Lăpuşului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crişul Negru, Olt, Rm. Sărat, Bârlad, pe afluenții Bistriței inferioare, Trotuşului şi Prutului, pe unii afluenți ai Jiului inferior, în bazinul Oltului, în bazinul superior al Argeşului și pe râurile din Dobrogea.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Tur la staţia hidrometrică Negreşti – Oaş (170+2)–jud. SM.
În interval au fost emise nouă Atenționări Hidrologice pentru fenomene imediate şi o Avertizare Hidrologică pentru fenomene imediate.
Este în vigoare Atenționarea Hidrologică nr. 107 din 23.08.2023.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.