Caracterizarea stării râurilor în intervalul 19.04.2023 ora 07.00 –20.04.2023 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând răurile din bazinele hidrografice: Crişul Negru, Crişul Alb, Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Ialomița, bazinul superior şi mijlociu al Argeşului, bazinele mijlocii şi inferioare ale Jijiei, Bârladului şi Prutului precum şi pe râurile din Dobrogea unde au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării.
Pe râurile din bazinele: Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Olt mijlociu şi inferior, Argeş inferior debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80%, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crasna, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Prahova, Siret (exceptând Bârladul, cursul milociu şi inferior al Putnei, și cursul superior şi mijlociu al Trotușului şi unii afluenți ai săi), afluenții Prutului și cursul superior al acestuia.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Măgura la stația hidrometrică Cârjoaia (180+25)-jud. IS.
În interval au fost emise trei ATENȚIONăRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICă nr. 40 din 18.04.2023, până la ora 12:00.