Caracterizarea stării râurilor în intervalul 18.04.2023 ora 07.00 –19.04.2023 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Sitna, cursurile superioare ale Bârladului și Jijiei, iar pe cursurile mijlocii și inferioare ale Siretului, Prutului și Jijiei creșterile s-au datorat numai propagării.
Pe râurile din bazinul hidrografic Vedea, bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței și pe cele din Dobrogea, debitele au fost staționare, iar pe celelalte au fost, în general, în scădere.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80%, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mare, Someșul Mic, Crasna, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Prahova, Siret (exceptând Bârladul și cursul inferior al Trotușului), afluenții Prutului și cursul superior al acestuia.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Miletin – Șipote (150+4) – jud. IS și Măgura – Cârjoaia (180+3)-jud. IS.
În interval au fost emise trei ATENȚIONăRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICă nr. 40 din 18.04.2023.