Caracterizarea stării râurilor în intervalul 18.02.2023 ora 07.00 – 19.02.2023 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață și propagării exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Ialomița, Bârlad, bazinul inferior al Oltului, bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului, Argeşului şi Prutului precum şi râurile din Dobrogea unde au fost în general staționare.
Scurgeri pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri importante de niveluri și debite cu depășirea COTELOR DE ATENȚIE s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele Someşul Mare, Tur și Lăpuș, datorită precipitațiilor lichide, însemnate cantitativ, căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80% din normalele lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Negru, Jiului, Argeșului, Bistriței (afluent al Siretului), bazinele superioare ale Crișului Repede, Mureșului, Arieșului, Ialomiței, Putnei, Trotușului, Moldovei și pe unii aflunți ai Oltului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Bârlad şi Jijia.
Formațiunile de gheață (gheață la mal, năboi, pod de gheață) prezente pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișul Repede, Arieș, Târnave, Siret, Prut, bazinele superioare ale Mureșului și Argeșului și bazinul superior și mijlociu al Oltului au fost în diminuare, restrângere și eliminare.
Curg sloiuri pe râurile la stațiile hidormetrice: Mureş – Glodeni şi Bistrița – Dorna Arini.
S-a format o aglomerare de ghețuri pe râul Dorna la staţia hidrometrică Dorna Candreni,
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Negrești Oaș (170+3) – jud. SM, Tur – Călinești Oaș (350+46) – jud. SM, Tur – Turulung (360+46) – jud. SM, Tur – Micula (270+32) – jud. SM, Lăpuș – Răzoare (150+40) – jud MM, Cavnic – Copalnic (120+13) – jud. MM, Firiza – Firiza (110) – jud. MM, Talna – Pășunea Mare (270+8) – jud. SM, Crasna – Domănești (400+52) – jud. SM, Tur – Negrești Oaș (170+3) – jud. SM, Talna – Pășunea Mare (270+8) – jud. SM, Valea Rea – Huța Certeze (170+2) – jud. SM, Nirajul Mic – Miercurea Niraj (250+38) – jud. MS și Nirajul Mare – Miercurea Niraj (175+15) – jud. MS, Cinta – Niraj (370+18) – jud. MS, Cușmed – Crișeni (170+5) – jud. HR.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ NR. 13 din 17.02.2023.