Caracterizarea stării râurilor în intervalul 17.05.2023 ora 07.00 – 18.05.2023 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, bazinul inferior al Mureşului, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, bazinul superior al Argeşului, bazinul superior şi mijlociu al Bistriței şi cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă aferent zonelor montane înalte și propagării.
Scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, formarea de viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri semnificative de niveluri și debite cu atingerea și depășirea COTELOR DE ATENȚIE s-au produs pe unele râuri mici din Banat și Oltenia, datorită precipitațiilor, mai importante cantitativ, căzute în interval și propagării.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE, râul Lotru la stația hidrometrică Obârșia Lotrului (135+2) – jud. VL.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Caraş, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia şi pe unii afluenți ai Jiului, Trotuşului, Argeşului superior şi Oltului inferior.
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
A fost în vigoare Atenționarea Hidrologică nr. 46 din 16.05.2023 până la ora 24:00.