Caracterizarea stării râurilor în intervalul 17.03.2023 ora 07.00 – 18.03.2023 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, Prut, bazinul mijlociu al Oltului și pe cele din Dobrogea unde au fost staționare.
Pe râurile din bazinul superior și mijlociu al Crișului Repede debitele au fost în ușoară creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, iar pe cursurile inferioare ale Someșului, Crasnei, Barcăului, Trotușului, Ialomiței, Prahovei și Telejenului, creșterile s-au datorat numai propagării.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Târnave, Cerna, Olt, Ialomița (cu excepția Prahovei), Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Prut, bazinul superior al Timișului, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Argeșului, bazinul inferior al Bistriței (afluent al Siretului), pe cele din Dobrogea, unde se situează între 30-80% din normalele lunare şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Tazlău, Bârlad și Jijia.
Ca urmare a propagării viiturii formate anterior, se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (400+65)-jud.SM (sector îndiguit).