Caracterizarea stării râurilor în intervalul 16.04.2023 ora 07.00 –17.04.2023 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Nera, Cerna, Lotru, Vedea, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, bazinele superioare ale Timișului, Jiului, Argeșului, Dâmboviței, Ialomiței și cursul Prutului, unde au fost în creștere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării.
Pe râurile din Dobrogea debitele au fost staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80%, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someș, Crasna, Barcău, Bârzava, Caraş, Buzău, Moldova, Suceava, Bașeu, Jijia, bazinele superioare și mijlocii ale Oltului, Prahovei, Bistriţei, cursurile Mureșului, Siretului și cursurile superioare ale Trotușului, Prutului.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Miletin la stația hidrometrică Șipote (150+12) – jud. IS.
În interval au emise trei ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 38 din 16.04.2023.